245 Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
245 Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Bu hesap; gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Yatırım amacıyla edinilen gayrimenkuller maliyet bedeliyle veya TFRS 16 Kiralamalar ya da BOBİ FRS Bölüm 15 Kiralamalar uyarınca ilk kayda almada belirlenen değeri üzerinden bu hesaba borç kaydedilir. Diğer varlık gruplarından yatırım amaçlı gayrimenkuller grubuna transfer edilen gayrimenkuller ise, gerçeğe uygun değerleri üzerinden bu hesaba borç kaydedilir. Yatırım amaçlı gayrimenkul grubuna transfer edilen varlığın transfer öncesi “25 Maddi Duran Varlıklar” grubunda sınıflandırılan bir varlık olması durumunda bu varlığın transfer öncesi net defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark kar veya zarar tablosu hesaplarına değil özkaynaklarda yer alan “801 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)” hesabına kaydedilir. Dönem sonlarında gerçeğe uygun değerde meydana gelen artışlar bu hesaba borç, “647 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlar” hesabına alacak kaydedilir. Gerçeğe uygun değerde meydana gelen azalışlar ise bu hesaba alacak, “657 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kaynaklanan Gider ve Zararlar” hesabına borç kaydedilir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasında, diğer varlık gruplarına transferinde veya satılmaya hazır duran varlık grubuna aktarılmasında (TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından) bu hesaba alacak kaydedilir.
 
Benzer konular Forum Tarih
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 51
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 36
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 69
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 36
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 80
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 37
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 37
M Muhasebe Hesapları 0 29

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst