241 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Varlıklar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
241 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Varlıklar

Bu hesap; devam eden proje veya hizmet sözleşmelerine ilişkin olarak dönem sonlarında TFRS 15 ya da BOBİ FRS Bölüm 5 kapsamında hasılat olarak kaydedilen; ancak henüz fatura kesilip alacak haline dönüşmemiş olan uzun vadeli tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Her bir proje veya hizmet sözleşmesine ilişkin kayıtlar bu hesapta ayrı ayrı izlenir. Her hesap döneminde proje veya hizmet sözleşmesinin tamamlanma düzeyine göre hesaplanan hasılat tutarı ilgili satış hesabına alacak kaydedilirken bu hesaba borç kaydedilir. Ancak daha önceden proje veya hizmet sözleşmesiyle ilgili “341 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Yükümlülükler” hesabında bir bakiyenin bulunması durumunda, hasılat karşılığında ilk olarak “341 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Yükümlülükler” hesabına borç kaydı yapılır, varsa kaydedilen hasılat tutarının “341 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Yükümlülükler” hesabında yer alan tutarı aşan kısmı bu hesaba borç kaydedilir. Bu hesap izlenen tutarlardan hakedişi düzenlenenler bu hesaba alacak kaydedilir. Hakedişe bağlanmış olan tutarlar bu hesapta değil niteliğine göre Ticari Alacaklar grubunda ya da ilgili diğer varlık gruplarında izlenir. Dönen varlıklara aktarımı yapılanlar “141 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Varlıklar” hesabı karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst