239 Diğer Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
239 Diğer Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

Bu hesap, bu grupta yer alan alacaklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, “678 Diğer Finansal Giderler (-)” hesabına borç kaydedilir.

Karşılık ayrılmış olan alacağın tahsilinde ya da tahmin değişikliklerine bağlı olarak ayrılan değer düşüklüğü zararının kısmen ya da tamamen iptali halinde bu hesaba borç kaydedilir. Tahsil ya da tahmin değişiklikleri sonucu yapılan değer düşüklüğü karşılığı iptalinin karşılığın ayrıldığı dönemde olması durumunda iptal işlemi “678 Diğer Finansal Giderler (-)” hesabına alacak kaydedilerek yapılır. Değer düşüklüğü zararının iptalinin değer düşüklüğü karşılığının ayrıldığı dönemden sonra olması durumunda iptal işlemi “668 Diğer Finansal Gelirler” hesabına alacak kaydedilerek yapılır. Alacağın tahsilinin imkânsız olduğu kesinleştiği takdirde bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. Gerçekleşen zararın ayrılan karşılıklardan fazla olması halinde, ayrılan karşılığı aşan zarar “678 Diğer Finansal Giderler (-)” hesabına borç kaydedilir. Bu grupta yer alan alacaklar dönen varlıklara aktarıldığında bunlarla ilgili olarak ayrılan karşılık tutarları da, “139 Diğer Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)” şüpheli kısa vadeli şüpheli esas faaliyet alacakları karşılık hesabına aktarılır
 
Benzer konular Forum Tarih
M Form ve Dilekçe Örnekleri 0 97
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 41
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 35
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 48
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 86
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 44
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 105
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 61

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst