2014-1 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

stajyer

Well-known member
2014-1 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

15 Mart 2014 SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

SORU 1: Maliye Bakanlığı’nca yayınlamış olan I No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile belirlenmiş olan muhasebenin temel kavramlarından kişilik kavramı hakkında kısaca bilgi veriniz.

CEVAP 1:
I No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliğindeki muhasebenin temel kavramlarından Kişilik kavramı; İşletmenin, sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür.

SORU 2: 3568 sayılı meslek yasamız da, meslek mensuplarının mesleki faaliyetleri ile ilgili meslek konuları düzenlenmiştir.

SMMM. ve YMM. meslek mensuplarının bu konulardan hangilerini yapamayacakları hakkında kısaca bilgi veriniz.

CEVAP 2:
SMMM.ve YMM. meslek mensuplarından;

SMMM.ler, YMM.lerin meslek konusuna giren işlerden; meslek kanunumuzun 12. Maddesi gereğince Maliye Bakanlığı’nca çıkartılan yönetmelik çerçevesinde belirtilen konulardaki tasdik işlerini yapamazlar.

YMM.lerde, SMMM.lerin meslek konusuna giren işlerden; muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

SORU 3: 3568 sayılı meslek yasamızla düzenlenmiş olan, Oda denetleme Kurulunun oluşumu ve görevleri hakkında kısaca bilgi veriniz.

CEVAP 3:
Oda Denetleme Kurulu; serbest veya bir işyerine bağlı fiilen mesleki faaliyette bulunan ve kayıtlı olduğu odada 3 yıllık kıdemi bulunan üyeler arasından seçilen 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Üye sayısı 100 den az odalarda 3 yıllık kıdem şartı aranmaz.

Kurul üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan seçerler.

Oda denetleme kurulunun görevi odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta genel kurula bilgi vermektir.

SORU 4: 3568 sayılı meslek yasamızın, odalar ve birlik yönetmeliklerince düzenlenmiş bulunan huzur hakkı nedir, kimlere verilir ve nasıl belirlenir. kısaca bilgi veriniz.

CEVAP 4: Huzur hakkı, Oda ve Birlik Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile oda ve birlik bünyesinde oluşturulan komite, kurul ve komisyonlarda üye olarak görev yapanlara katılacakları toplantılar için verilen hizmet karşılığı bir ücrettir.

Huzur hakkı miktarları hazırlanan bütçelerde Oda Genel Kurulunca tespit olunur.

SORU 5: 3568 sayılı meslek yasamız disiplin yönetmeliği gereğince; meslek mensupları hangi hallerde iş kabul edemezler ve mühür yada kaşe kullanamazlar. Kısaca bilgi veriniz.

CEVAP 5: Meslek mensupları;

Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma,

Yeminli sıfatının kaldırılması,

Meslekten çıkarma,

Cezalarının kesinleşmesinden sonra, iş kabul edemezler ve mühür yada kaşe kullanamazlar.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst