196 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
196 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar

Bu hesap; TFRS 5 kapsamında bireysel olarak satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, canlı varlıklar gibi duran varlıkların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Duran varlık, satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırıldığında; defter değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinden küçük olanı üzerinden bu hesaba borç kaydedilir. İlgili varlık elden çıkartıldığında veya satış amaçlı elde tutulan duran varlık niteliğini kaybettiğinde hesaba alacak kaydedilir.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst