193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5799)

muhasebe

Administrator
Yönetici
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5799)

8 Temmuz 2022 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31890

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 5799

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde yer alan tutarlarla ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 Temmuz 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

7/7/2022 TARİHLİ VE 5799 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan tutar 51 TL olarak, (10) numaralı bendinde yer alan tutar 25,50 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Karar, 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst