193 Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Madde: 19 - Ticarî ve ziraî kazançlarda yatırım indirimi istisnası:

muhasebe

Administrator
Yönetici
Ticarî ve ziraî kazançlarda yatırım indirimi istisnası:

Madde 19- (Mülga: 30/3/2006-5479/2 md.)
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst