193 Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Madde: 11 - Küçük çiftçi muaflığının hududu

muhasebe

Administrator
Yönetici
Küçük çiftçi muaflığının hududu:

Madde 11 – (Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.)
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst