189 Sayım ve Tesellüm Noksanları Karşılıkları Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
189 Sayım ve Tesellüm Noksanları Karşılıkları (-)

Bu hesap; “188 Sayım ve Tesellüm Noksanları” hesabına kaydedilen sayım ve tesellüm noksanlarından henüz araştırılması tamamlanamamış ve bu nedenle kapatılmamış olanların tutarı kadar ayrılacak olan karşılıkların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Sayım ve tesellüm noksanlarına ilişkin olarak ayrılan karşılık tutarı bu hesaba alacak, noksanlığın stoklarla ilgili olması durumunda “629 Diğer Giderler (-)” hesabına, noksanlığın diğer varlıklarla ilgili olması durumunda ise “659 Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gider ve Zararlar” hesabında açılacak karşılık giderleri alt hesabına borç kaydedilir. Karşılık nedeninin bulunmaması ve işletme bünyesinde zarar olarak üstlenilmesi halinde “188 Sayım ve Tesellüm Noksanları” hesabının alacağı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Noksanlık, sorumludan tahsil edilmiş veya noksanlığa neden olan ilgili hesapla düzeltilmiş ise; ayrılan karşılık tutarı, iptalin sonraki hesap döneminde olması durumunda, “629 Diğer Giderler (-)” hesabına (noksanlık stoklarla ilgiliyse) ya da “649 Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gelir ve Kazançlar” hesabında (noksanlık diğer varlıklarla ilgiliyse) açılacak konusu kalmayan karşılıklar alt hesabına devredilerek, iptalin aynı dönemde olması durumunda ise dönem içinde ayrılan karşılık giderleri tutarından mahsup edilerek kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst