181 Gelir Tahakkukları Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
181 Gelir Tahakkukları

Bu hesap, üçüncü kişilerden tahsil edilmesi ya da kesinleşmesi üzerine ait oldukları hesaba kesin borç kaydı bir sonraki hesap döneminde yapılacak olan ancak içinde bulunulan faaliyet döneminde tahakkuk etmiş gelirlerin izlenmesinde kullanılır. Ancak tahakkuk eden gelirlerin doğrudan ilgili hesabın borcuna kaydedildiği durumlarda (örneğin; banka mevduatlarına ilişkin faiz tahakkuklarının doğrudan bankalarla ilgili hesaba borç kaydedildiği durumlarda) bu hesap kullanılmaz.

İşleyişi:

Dönem sonlarında, cari döneme ait olarak hesaplanan gelir tutarları, ilgili hâsılat veya gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Ayrıca daha önceki dönemlerde “281 Gelir Tahakkukları” hesabına kaydedilen tutarların izleyen cari dönemde tahsil edilecek veya kesinleşecek kısımları bu hesabın borcuna “281 Gelir Tahakkukları” hesabının alacağına kaydedilir. Sonraki dönemde, alacakların kesinleşmesiyle hesaptaki tutarlar bu hesabın alacağına karşılık ilgili hesapların borcuna aktarılarak kapatılır.
 
Benzer konular Forum Tarih
F Finansal Tablolar ve Analizi 0 112
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 175
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 101
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 3K
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 43
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 133
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 58
M Muhasebe Hesapları 0 41

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst