180 Peşin Ödenmiş (Gelecek Aylara Ait) Giderler Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
180 Peşin Ödenmiş (Gelecek Aylara Ait) Giderler

Bu hesap, gelecek hesap dönemlerine ait peşin ödenen giderlerin on iki aydan kısa süreye ait kısımlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Gelecek aylarda ilgili gider veya maliyet hesaplarına borç kaydedilecek peşin olarak ödenen giderler, bu hesabın borcuna kaydedilir. İlişkin olduğu aylarda bu hesaba alacak verilmek suretiyle ilgili gider hesabına aktarılır. Dönem sonlarında, duran varlıklar içerisinde “280 Peşin Ödenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Giderler” hesabında izlenen gider tutarlarının izleyen dönemin on iki aya isabet eden tutarları, bu hesabın borcuna aktarılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst