160 - 167 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
160 - 167 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

Bu hesaplar, işletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin maliyetlerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesaplar proje bazında izlenir. İşletmenin satmak üzere bina inşa etmesi halinde bu hesap değil “151 Yarı Mamuller” hesabı kullanılır. İşletmenin kullanmak üzere inşa ettiği binanın maliyeti ise “259 Yapılmakta Olan Maddi Duran Varlık Yatırımları” hesabında oluşturulur. İnşaat ve onarım işinin proje bazındaki sayısı, her bir inşaatın 160-167 hesap aralığında açılacak hesaplar üzerinde defteri kebir düzeyinde izlenmesine imkân vermeyecek kadar fazla ise, her proje yardımcı defter düzeyinde izlenebilir. Bu durumda, her bir proje için tutulacak yardımcı defterler, defteri kebir hükmündedir.

İşleyişi

Üstlenilen inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak dönem içinde bir harcama yapıldığında önce ilgili maliyet hesabının o inşaat veya onarım işi için açılmış tali hesabına ve maliyet çeşidi hesabına borç yazılır. Dönem içinde yapılan pazarlama-satış giderleri “760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri” hesabına, genel yönetim giderleri “770 Genel Yönetim Giderleri” hesabına, finansman giderleri de “780 Finansman Giderleri” hesabına kaydedilir. Dönem sonlarında ilgili maliyet hesabında toplanan üretim maliyetleri işin devam etmesi durumunda bu hesaba aktarılır. Dönem sonlarında faaliyet giderlerinden ve finansman giderlerinden bu inşaat ve onarım işleri ile ilgili olan ortak gider payları 751, 761, 771, 781 nolu yansıtma hesapları alacağı ile bu hesabın borcuna kaydedilir. Ortak giderlerin dağıtımında 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu’nun 43 ümcü maddesinde belirtilen esaslara uyulur. 160-167 nolu hesaplarda biriken maliyet, geçici kabulün yapılması ile “622 Sunulan Hizmet Maliyeti (-)” hesabına devredilir. Faaliyet giderleri ile ilgili olan tutarlar ise bu hesapların alacağı karşılığında 630, 631, 632, 660 ve 661 nolu hesaplardan ilgili olanın borcuna aktarılır. Geçici kabulde, “350-357 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri” hesabında toplanan gelirler ise “600 Yurtiçi Satışlar” ya da “601 Yurtdışı Satışlar” hesabına devredilerek işin kar veya zararı hesaplanır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst