158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

Bu hesap, stoklara ilişkin ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.


İşleyişi:

Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, “626 Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri (-)” hesabının borcuna kaydedilir. Karşılık ayrılan stok kaleminin işletme içinde kullanılması ya da satılması halinde; bu hesaba borç kaydedilerek, ilgili stokun kayıtlı değerinden mahsup edilir. Daha önce değer düşüklüğü hesaplanıp karşılık ayrılan stok kalemlerinin koşulların değişmesi nedeniyle değer düşüklüğü riski ortadan kalkmış ise; daha önce ayrılan karşılık iptal edilir ve “627 Stoklara İlişkin Konusu Kalmayan Karşılıklar (+)” hesabına aktarılarak bu hesaba borç yazılır. Karşılık iptalleri, karşılığın ayrıldığı aynı hesap döneminde olması durumunda, iptal edilen tutarlar, dönem içinde ayrılan karşılık giderleri tutarından mahsup edilir.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst