140 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Varlıklar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
140 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Varlıklar

Bu hesap, yıllara yaygın inşa (taahhüt) işleri yapan işletmeler tarafından, dönem sonlarında TFRS 15 ya da BOBİ FRS Bölüm 5 kapsamında hasılat olarak kaydedilen ancak henüz hakedişe bağlanmamış olan kısa vadeli tutarların (diğer bir ifadeyle TFRS 15’de tanımlandığı şekliyle sözleşme varlıklarının) izlenmesinde kullanılır. Örneğin yapılan bir inşa işinde tamamlama yüzdesine göre kaydedilen toplam hasılat tutarının 10,000 TL, bununla birlikte hakedişe bağlanan toplam tutarın 8,000 TL olduğu bir durumda, bu inşa işiyle ilgili olarak yerine getirilen ancak hakedişe bağlanmayan edim yükümlülüklerinden doğan alacakları yansıtan 2,000 TL tutarındaki fark (kısa vadede tahsilinin beklenmesi durumunda) bu hesapta izlenir. TFRS’yi ve BOBİ FRS uygulamayan işletmelerden yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri yapanlar ve bu işleri ile ilgili oluşan hasılat ve maliyeti tamamlanma düzeyine göre değil iş bitiminde geçici kabul yapılmasıyla kar veya zarara aktaran işletmeler diğer bir ifadeyle tamamlanmış taahhüt yöntemini kullanan işletmeler bu hesabı kullanmazlar, bunlar bu işlerle ilgili oluşan maliyetlerini 16 nolu grupta tanımlanan “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” hesaplarında izler.

İşleyişi:

Her bir inşa sözleşmesine ilişkin kayıtlar bu hesapta ayrı ayrı izlenir. Her hesap döneminde inşa (taahhüt) işinin tamamlanma düzeyine göre hesaplanan hasılat tutarı ilgili satış hesabına alacak kaydedilirken bu hesaba borç kaydedilir. Ancak daha önceden inşa işiyle ilgili “340 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Yükümlülükler” hesabında bir bakiyenin bulunması durumunda, hasılat karşılığında ilk olarak “340 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Yükümlülükler” hesabına borç kaydı yapılır, varsa kaydedilen hasılat tutarının “340 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Yükümlülükler” hesabında yer alan tutarı aşan kısmı bu hesaba borç kaydedilir. Uzun vadeden kısa vadeye aktarılan tutarlar da bu hesaba borç kaydedilir. Bu hesapta izlenen tutarlardan hakedişi düzenlenenler bu hesaba alacak kaydedilir. Hakedişe bağlanmış olan tutarlar bu hesapta değil niteliğine göre Ticari Alacaklar grubunda ya da ilgili diğer varlık gruplarında izlenir. İmtiyazlı hizmet anlaşmaları kapsamında tahsil edilecek bedeller için inşaat ya da yenileme dönemi boyunca bu hesaba kaydedilen sözleşme varlıkları, inşaat ya da yenileme dönemi tamamlandığında ilgili bedellerin finansal varlık olarak izlenmesi durumunda “142 İmtiyazlı Sözleşmelere İlişkin Finansal Varlıklar” hesabına, maddi olmayan duran varlık olarak izlenmesi durumunda maddi olmayan duran varlıklar grubundaki ilgili hesaba aktarılırken karşılığında bu hesap alacaklandırılır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst