136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
136 Diğer Çeşitli Alacaklar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaya çıkan ve yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dâhil edilemeyen ilişkili taraflar dışındaki diğer taraflardan olan çeşitli alacakların izlenmesinde kullanılır. İşletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal satışları ve hizmet sunumları dışında diğer varlıkları ile ilgili gerçekleştirdiği işlemlerden doğan alacakları da (duran varlık satışından alacaklar gibi) bu hesapta izlenir.

İşleyişi:

Yukarıda belirtilen alacaklar doğduğunda bu hesaba borç; nakden veya hesaben tahsil edilmesi halinde ise alacak kaydedilir.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Form ve Dilekçe Örnekleri 0 94
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 40
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 34
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 44
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 83
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 40
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 99
M Muhasebe Hesapları 0 83

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst