119 Türev Araçlar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
119 Türev Araçlar

Türev araçlar; diğer finansal araçlardan ayrı olarak bu hesapta izlenir. Bu hesap; alım-satım amaçlı veya finansal riskten korunma amacıyla, en fazla on iki ay elde bulundurmak niyetiyle yapılan türev sözleşmelerin izlenmesinde kullanılır. İşletmelerin türev finansal varlık (türev ürün sözleşmesi) edinimindeki başlangıç maliyetinin sıfır olması durumunda, bu hesaba herhangi bir kayıt yapılmaz, doğrudan finansal tablo dışı bilgi hesaplarında (nazım hesaplarda) izlenir. Finansal tablo dışı bilgi hesaplarında izlenen türev araçların sonradan değerlemeye tabi tutulmasından doğan ve varlık oluşturan farklar bu hesaba alınır. Bu hesaba kaydedilen değerleme farkları, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca kar veya zarar tablosu veya özkaynak hesabı ile ilişkilendirilir.

İşleyişi:

Finansal tablo dışı bilgi hesaplarında izlenen türev sözleşmelerinden doğan türev araçlar bu hesabın borcuna, bu varlıkların tahsilinde, sözleşmelerin sona ermesi ve elden çıkarılmasında ise bu hesabın alacağına kaydedilir. Türev ürünlerin edinilmesinde yatırılan başlangıç teminatları ve ödenen primler de bu hesabın borcuna kaydedilir. Türev araçlarda meydana gelen gerçeğe uygun değer artışları bu hesabın borcuna, türev finansal varlıkların işletme tarafından edinilme amaçlarına göre ilgili kar veya zarar tablosu hesabının (“644 Esas Faaliyetlerden Diğer Çeşitli Gelir ve Kazançlar” ya da “667 Türev Araçlardan Sağlanan Kazançlar” hesabı gibi) ya da bunların özkaynaklara yansıtıldığı durumlarda BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler için “561 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabının, TFRS’yi uygulayan işletmeler için 81 nolu grupta yer alan ilgili hesabın (“811 Dönemde Ortaya Çıkan Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), ya da “814 Opsiyonların Zaman Değerinde Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler” hesabı gibi) alacağına kaydedilir. Türev araçlarda meydana gelen gerçeğe uygun değer azalışları ise, bu hesabın alacağına, türev finansal varlıkların işletme tarafından edinilme amaçlarına göre ilgili kar veya zarar tablosu hesabının ya da bunların özkaynaklara yansıdığı durumlarda BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler için “561 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabının, TFRS’yi uygulayan işletmeler için 81 nolu grupta yer alan ilgili hesabın borcuna kaydedilir
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst