114 Teminata Verilen Finansal Yatırımlar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
114 Teminata Verilen Finansal Yatırımlar

Bu hesap, işletme portföyündeki finansal yatırımlardan çeşitli nedenlerle en fazla on iki ay süreyle teminata verilenlerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi

Teminata verilen finansal yatırımlar, ilgili hesaplarından kayıtlı değerleri ile çıkartılarak bu hesaba borç kaydedilir. Bu finansal yatırımların dönem sonlarındaki ölçümleri, bunların teminata verilmeden önce ait olduğu hesabın niteliğine uygun olarak yapılır. Değerleme farkları ya da tahakkuk eden faizler, bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir. Teminata verilen finansal yatırımların geri alınması veya teminattan çıkarılması durumunda bu hesaba alacak, ilgili finansal yatırımlar hesabına borç kaydedilir. Teminata verilen finansal yatırımların elden çıkarılması durumunda bu hesaba alacak, elden çıkartma bedeli ile kayıtlı değer arasındaki olumlu fark “666 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gelir ve Kazançlar” hesabına, olumsuz farklar ise “676 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gider ve Zararlar” hesabına kaydedilir
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst