102 Bankalar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
102 Bankalar

Bu hesap, işletmenin yurtiçindeki ve yurtdışındaki vadesiz mevduat hesapları ile nakit benzeri olarak nitelendirilebilecek kadar kısa vadeli örneğin; üç ay veya daha kısa vadeye sahip vadeli mevduat hesaplarının izlenmesinde kullanılır. Nakit benzeri olarak nitelendirilemeyecek, örneğin; üç aydan uzun vadeye sahip vadeli mevduat hesapları da bu hesapta değil “115 Bankalardaki Vadeli Mevduat” ya da vadesi bir yıldan uzun olması durumunda “205 Bankalardaki Vadeli Mevduat” hesaplarında izlenir. Bloke edilen veya bu amaçla açılan mevduat hesapları bu hesapta değil “116 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri” ya da vadesi bir yıldan uzun olması durumunda “206 Kullanımı Kısıtlanmış Banka Kalanları” hesabında izlenir. TL ve yabancı paralı banka hesapları alt hesaplarda detaylı olarak izlenir.

İşleyişi:

Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç, bankadan çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir. Yabancı para cinsinden olan döviz tevdiat hesapları raporlama dönemlerinde dönem sonu kuruna göre değerlenir ve kur değişim olumlu farkları bu hesabın borcuna, “664 Kur Farkı Kazançları” hesabının alacağına; olumsuz farkları ise bu hesabın alacağına, “674 Kur Farkı Zararları (-)” hesabının borcuna kaydedilir. Raporlama dönemlerinde hesaba tahakkuk eden faizler hesabın borcuna, “660 Mevduat Faiz Gelirleri” hesabına alacak kaydedilir. Ancak MSUGT uygulayan işletmelerin tahakkuk eden faizleri “181 Gelir Tahakkukları/281 Gelir Tahakkukları” hesabında izlemesi durumunda “660 Mevduat Faiz Gelirleri” hesabı karşılığında “181 Gelir Tahakkukları” ya da “281 Gelir Tahakkukları” hesaplarına borç kaydı yapılır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst