09/06/2022 tarihli 47029713 sayılı SGK Genel Yazısı "7351 sayılı Kanun Süre Uzatımı"

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü​

Sayı:E-51592363-010.07.01-47029713
Konu:7351 sayılı Kanun Süre Uzatımı

GENEL YAZI
09.06.2022​

Bilindiği üzere 29/3/2022 tarihli ve 42844739 sayılı genel yazımızda özetle 7351 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri" başlıklı Geçici 5 inci maddenin eklendiği, söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin 24/2/2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete'de 5203 sayılı Kararın yayınlandığı belirtilerek uygulamaya ilişkin usul ve esaslar bildirilmiştir.

Bu defa 13/5/2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazetede 5546 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmış olup ilgili Karar ekinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar yer almıştır. İlgili değişikliğin 1 nci maddesi ile 5203 sayılı Karar ile yürülüğe konulan esasların 9 uncu maddesmin birinci fıkrasında yer alan 60 gün ibaresinin 120 gün olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

- Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde (en geç 23/6/2022 tarihine kadar) yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulması,

- İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi,

- Yüklenici tarafindan devre ilişkin işlemlerin onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanması,

şartlarının gerçekleşmesi halinde ihale konusu işlerde yeni işyeri dosyası tescil ettirilmeyecek, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği işyeri devri yapılarak işlemler ilk açılan işyeri dosyası üzerinden yerine getirilecektir.
Diğer hususlar 29/3/2022 tarihli ve 42844739 sayılı genel yazıda açıklanan şekilde yerine getirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ
Genel Müdür
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst