03 Haziran 2022 Tarihli ve 31855 Sayılı Resmî Gazete

muhasebe

Administrator
Yönetici
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1319 Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 101)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5628)
–– Kapadokya Alanı Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5629)
–– 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5630)
–– Kocaeli İlinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5631)
–– Bursa İli, Orhangazi İlçesinde Bulunan Alanın Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Bursa Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5632)
–– Konya İli, Selçuklu İlçesinde Bulunan Alanın TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Konya Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5633)
–– 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 22/4/2021 Tarihli ve 3900 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5634)
–– Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Şehit ve Gazilerin Mirasçılarına “İstiklal Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5635)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/227, 228, 229, 230, 231, 232, 233)
YÖNETMELİKLER
–– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5649)
–– Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ANA STATÜLER
–– Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Ana Statüsü
GENELGELER
–– 2020/5 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2022/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
–– 2022 Yılının Süleyman Çelebi Yılı Olarak Kutlanması ile İlgili 2022/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
–– 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
–– Led Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/06/2022 Tarihli ve 11001 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02/06/2022 Tarihli ve 10212 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst