Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

muhasebe

Administrator
Yönetici
Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Ağustos 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31927
YÖNETMELİK


Ticaret Bakanlığından:

TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1- 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Cayma” ibaresi “Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, cayma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kalan borcun” ibaresi “sözleşmede yer alan bedelin”, (b) bendinde yer alan “Kalan borcun” ibaresi “Sözleşmede yer alan bedelin” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “yazılı olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kalıcı veri saklayıcısı ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst