Muhasebenin Temel Kavramları

muhasebe

Administrator
Yönetici
Muhasebenin Temel Kavramları

- Sosyal Sorumluluk Kavramı
- Kişilk Kavramı
- İşletmenin Sürekliliği Kkavramı
- Dönemsellik Kavramı
- Parayla Ölçülme Kavramı
- Maliyet Esası Kavramı
- Tarafsızlık Kavramı
- Tutarlılık Kavramı
- Tam Açıklama Kavramı
- İhtiyatlılık Kavramı
- Önemlilik Kavramı
- Özün Önceliği Kavramı

Sosyal Sorumluluk Kavramı :

Muhasebenin kapsamını anlamını yerini ve amacını gösteren kavramdır. Bilgi üretiminde gerçeğe uygun tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder.

Kişilik Kavramı :

İşletme sahiplerinden yöneticilerinden personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahiptir. Ortaklara borçlar Ortaklardan alacaklar hesabının kullanılması işletme sahiplerinin ve ortaklarının kendi özel eşyalarını işletme kayıtlarında göstermemesi kişilik kavramı gereğidir.

İşletmenin Sürekliliği Kavramı :

İşletmenin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Duran varlıklara amortisman ayrılması işletmenin sürekliliği kavramı gereğidir.

Dönemsellik Kavramı :

İşletmenin sınırsız olarak kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her bir dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Reeskont işlemlerinin yapılması bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması dönemsellik kavramı gereğidir.

Parayla Ölçme Kavramı :

Parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder. Muhasebe kayıtlarında kilometre, litre gibi birimlerin kullanılmaması para ile ölçme kavramı gereğidir.

Maliyet Esası Kavramı :

Satın alınan mallara ve maddi duran varlıklara taşıma, yükleme-boşaltma, gümrük vergileri, montaj giderleri gibi harcamaların eklenmesi maliyet esası kavramı gereğidir.

Tarafsızlık ve Belgelendirme :

Muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması gerekir. Fatura fiş makbuz gini belgelerin kullanılması tarafsızlık ve belgelendirme kavramı gereğidir.

Tutarlılık Kavramı :

Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politilalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder.

Tam Açıklama Kavramı :

Mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar verebilmelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli açık ve anlaşılır olmasını ifade eder.

İhtiyatlılık Kavramı :

Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Karşılık ayrılması yedek ayrılması ihtiyatlılık kavramı gereğidir.

Önemlilik Kavramı :

Önemli hesap kalemleri finansal olayların ve diğer hususların mali tablolarda yer alması gereğini ifade eder. Nazım hesapların kullanılması önemlilik kavramı gereğidir.

Özün Önceliği Kavramı :

İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimden çok öz esas alınmalıdır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst