Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81)

muhasebe

Administrator
Yönetici
25 Ağustos 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31934

YÖNETMELİK​

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 81)29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.Eki için tıklayınız.
 

Ekli dosyalar

 • 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri.pdf
  529 KB · Görüntüleme: 0
Benzer konular Forum Tarih
S Vergi Mevzuatı ve Uygulaması 0 70
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 31
M Gelir İdaresi Başkanlığı Broşürleri 0 153
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 169
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 128
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 100
M Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri 0 91
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 32

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst